MDK W RADOMSKU

Miejski Dom Kultury w Radomsku w Gazecie Radomszczańskiej z 1959 roku: Nowe kino dla Radomska