Przeciski pneumatyczne

Przeciski pneumatyczne pod drogami i pod torami Radomsko.

Kret do przecisków w Radomsku

Kret do przebijania się pod drogą i pod torami w Radomsku.